Фондация „Европейски институт“

Начало / Фондация „Европейски институт“

Фондация „Европейски институт“

Фондация Европейски институт
Европейският институт е фондация в обществена полза, учредена през 1999 г., която работи за по-бързото и по-пълно интегриране на България в европейските структури, както и за подготовка на българското общество за ефективно участие във формирането и прилагането на европейските политики. Европейският институт има аналитична дейност, в рамките на която извършва анализи и оценки в различни области на политиката на България и ЕС и разработва препоръки за подобряване ефективността на политиките. Фондацията осигурява консултантски услуги за различни организации в области, свързани с членството на България в ЕС и провежда информационни кампании, които допринасят за насърчаването на обществения дебат по европейските въпроси. Европейският институт има обучителна дейност, чрез която повишава компетенциите на институции и професионални групи по въпросите на европейската интеграция, финансовите инструменти и структурните фондове на ЕС.

Експертиза

Законодателство: Законодателство, свързано с административната рeформа и екологията
Европейски политики
Оценка на нуждите в областта на .
административната тежест
Прилагане на различни методи за изследване (фокус групи, деск рисърч и пр.)
Писане на проекти
Модериране на събития и процеси
Работа с местни общности – НПО, Общински съвети
Застъпнически кампании
Информационни кампании
Работа с медиите
Кампании за набиране на средства
Умения за работа с доброволци
Умения за работа с млади хора

Сфера на дейност:

гражданско участие, добро управление, европейски политики, пряка демокрация, развитие на гражданското общество, централна и местна власт

Представител:

Любов Панайотова

Район за планиране:

Югозападен

Град:

София

Контакти:

1000 София, ул. Г. С. Раковски 101

029886410

office@europe.bg
rivanova@europe.bg

http://www.europeaninstitute.bg

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Смяна на текста captcha txt