Фондация „Граждани срещу бюрокрацията“

Начало / Фондация „Граждани срещу бюрокрацията“

Фондация „Граждани срещу бюрокрацията“

Фондация „Граждани срещу бюрокрацията“ насърчава развитието на нови технологии, култура и образование, споделянето на знания и изграждането на гражданско общество като: създава условия за намаляването на административната тежест при упражняване правата на гражданите и представителите на бизнеса; създава условия за свободен и равен достъп до информация, Интернет и електронни услуги на гражданите.

Мисията на фондацията е намаляването на бюрократичната тежест над гражданите и бизнеса. Основният проект на фондацията е сайта – Pisar.bg – място в което всеки може да създаде необходимият му документ от ежедневието, без да е необходимо да използва адвокати, при това – напълно безплатно. Проектът Pisar.bg не помага само на хората да спестят време и главоболия от бюрокрацията, но и съдейства за намаляването на консумацията на хартия.

Експертиза

Намаляване на административната тежест
Правна помощ
Нови технологии

Сфера на дейност:

Намаляване на административната тежест, Нови технологии, Услуги за гражданите

Представител:

Стефан Христов, Председател на УС

Район за планиране:

Югозападен

Град:

София

Контакти:

ул. Христо Белчев 3
София

+359 897 666654

office@citizens.bg

http://citizens.bg/bg/

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Смяна на текста captcha txt