Фондация „Институт за пряка демокрация“

Начало / Фондация „Институт за пряка демокрация“

Фондация „Институт за пряка демокрация“

Институтът за пряка демокрация е фондация, учредена през 2010 г., чиято мисия е да разпространява идеите и процедурите на пряката демокрация и гражданското участие и да подкрепя подобряването на правната им рамка. Институтът изследва и разпространява знания за различните модели, процедури и практики на пряката демокрация и демокрацията на участието. Фондацията изгражда мрежи за институционално и гражданско взаимодействие по проблемите на пряката демокрация и гражданското участие на национално, регионално и ниво Европейски съюз и подкрепя други организации, имащи подобни цели.

Експертиза

Законодателство: Закон за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление
Изготвяне на SWOT анализи в областта на гражданското участие и пряката демокрация
Европейски политики
Оценка на нуждите в областта на гражданско участие и пряка демокрация
Прилагане на различни методи за изследване (фокус групи, деск рисърч и пр.)
Социологически проучвания, свързани с гражданското участие, пряката демокрация и доброто управление
Писане на проекти
Работа с местни общности - информация и обучения
Застъпнически кампании
Информационни кампании
Работа с медиите
разработване на оценки и анализи на обществени процеси и събития

Сфера на дейност:

гражданско участие, пряка демокрация, развитие на гражданското общество

Район за планиране:

Югозападен

Град:

София

Контакти:

София, район Витоша, ул. „Генерал Стефан Тошев” No 66 Б, вх. 3, ап. 20

02 9628671

idd.bulgaria@gmail.com

http://idd-bg.com/

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Смяна на текста captcha txt