Сдружение „Институт за развитие на публичната среда“

Начало / Сдружение „Институт за развитие на публичната среда“

Сдружение „Институт за развитие на публичната среда“

Сдружение „Институт за развитие на публичната среда“

Институт за развитие на публичната среда е неправителствена организация,  която работи за увеличаване на гражданското участие в управлението, ограничаване на влиянието на парите в политиката, подсигуряване на честен изборен процес, борба с проявите на корупция и злоупотребите с власт.

Чрез дейността си ИРПС се старае да  защитава високи стандарти на откритост и почтеност в държавното и местно управление, в сферата на политиката и в съдебната система на България.

 

Мисията на организацията е да развива културата на гражданското участие в процеса на вземане на решения, насърчаване на гражданския контрол и утвърждаване на ценностите и принципите на демократичния правов ред; разработване и прилагане на механизми за отчетност на публичните институции и контрол върху дейността им; изследвания на процесите в публичната среда и огласяване на състоянието й, както и въвеждане на иновационни практики и модели в дейността на публичната администрация.

Сдружението създава и поддържа нови дигитални инструменти, като част от тях са:

Отворен парламент” – гражданска медия, с фокус върху законодателния процес, защитата на граждански и политически права, изборното законодателство, медийната свобода, изразходването на публичен ресурс и корупционния натиск и влияние върху институциите.

Закрила” – предоставя систематизирана и структурирана институционална информация за потърсилите убежище в България – данни за броя, произхода, интензивността и настаняването на търсещите убежище.

Аз Гласувам” – онлайн платформа, предоставяща информация за правата и задълженията на гласоподавателите, кандидатските листи по време на различните видове избори, информация от социологическите проучвания от периода на предизборните кампании и др.

 

Експертиза

Институтът притежава експертиза в областта на административната дейност, практиките и политиките на местно и регионално ниво.

Сфера на дейност:

административна дейност, Анализи, Дигитални инструменти, Избори, публични политики

Представител:

Ива Лазарова

Район за планиране:

Югозападен

Град:

София

Контакти:

София

02/958 24 33

iped@iped.bg

http://www.iped.bg

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Смяна на текста captcha txt