Фондация „Капитал“

Начало / Фондация „Капитал“

Фондация „Капитал“

Фондация “Капитал” е гражданска организация в обществена полза, учредена през 2003 г., целяща да развива и утвърждава гражданското общество и неговите ценности и да работи за повишаване на професионализма и спазване на етичните норми в медиите. Фондацията подкрепя развитието, професионалната и обществена реализация на млади хора и подпомага образованието и обучението в контекста на ученето през целия живот. Стреми се също да съдейства за устойчивото развитие, в това число, но не само, на региони, сектори, общности, институции и организации.

Фондацията и нейният екип имат успешно изпълнени повече от 20 проекта финансирани от Европейският парламент, Европейската комисия, Световната банка, ООН, Министерството на външните работи на Република България, Министерство на околната среда и водите, Столична община, Финансовият механизъм на Европейското икономическо пространство, CEE Trust и др.

Фондация „Капитал” работи в тясно сътрудничество с Икономедиа (www.economedia.bg) – водещ издател на авторитетни и влиятелни медии, в това число вестник Капитал, новинарският сайт  www.dnevnik.bg, сайтът за обучение и работа www.karieri.bg и др. Всеки месец медиите на Икономедиа достигат до аудитория от 1.8 млн. потребители.
Дъщерните дружества на Икономедиа са водещите издатели в специализирани области: ICT Media (http://en.ictmedia.bg) в областта на информационните и комуникационни технологии и Градът Медиа Груп (http://thecitymedia.bg) – в инфраструктура и имоти.

Икономедиа и нейните дъщерни дружества организират повече от 30 авторитетни събития всяка година – конференции, форуми, дискусии, класации

 

Цели:

  • Да развива и утвърждава гражданското общество и демократичните ценности;
  • Да работи за повишаване на професионализма и спазване на етичните норми в медиите;
  • Да подкрепя развитието, професионалната и обществена реализация на млади хора;
  • Да подпомага образованието и обучението в контекста на ученето през целия живот;
  • Да съдейства за устойчивото развитие

Експертиза

Писане на стратегии - медийни и комуникационни
Изготвяне на SWOT анализи в областта на медиите, управлението на проекти
Европейски политики
Оценка на нуждите в областта на медии и комуникации
Прилагане на различни методи за изследване (фокус групи, деск рисърч и пр.)
Производство на медийно съдържание
Писане на проекти
Модериране на събития и процеси
Информационни кампании
Работа с медиите
Умения за работа с млади хора

Сфера на дейност:

информационни и обучителни дейности, Комуникационни, Медии, Младежки инициативи, Околна среда и устойчиво развитие

Представител:

Любомир Василев Любомиров

Район за планиране:

Югозападен

Град:

София

Контакти:

София, ул. Иван Вазов 20

Тел. 024615122; факс: 024615440

0899 905 201

lubovasilev@gmail.com
capitalfoundation@capital.bg

http://foundation.capital.bg/

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Смяна на текста captcha txt