Фондация „Национален алианс за работа с доброволци“

Начало / Фондация „Национален алианс за работа с доброволци“

Фондация „Национален алианс за работа с доброволци“

Фондация “Национален алианс за работа с доброволци”/НАРД/ е учредена в Пловдив през май 2000 година, като организация в обществена полза. Мисията на НАРД е да утвърди доброволческите традиции в България и да промени нагласите на общността към доброволния труд чрез организирането на различни инициативи, въвличащи максимален брой хора от общността и популяризиращи ценностите на доброволчеството.

Стратегически цели на НАРД :

  • Да популяризира доброволчеството като форма на гражданско участие и неформално учене;
  • Да партнира на местните власти в реализирането на местната социална и младежка политика;
  • Да съдейства за законодателно уреждане на условията и формите за полагане на доброволен труд в България
  • Да развива социални услуги за превенция и реинтеграция за деца и хора в риск и подкрепа на техните семейства;
  • Да повишава обществената информираност и чувствителност по проблемите на изоставянето и институционализацията;
  • Да развива и подкрепя социалното предприемачество и други модели за подкрепа на хора в риск;
  • Създаване и подкрепа на Мрежа от Центрове за работа с доброволци.

Към март 2017 г. НАРД обединява в мрежа 50 Центъра за работа с доброволци /ЦРД/ на територията на над 20 области в страната.

Експертиза

Доброволчество
Развиване на мрежи
Неформално обучение

Сфера на дейност:

Доброволчество, Неформално обучение, Социални услуги

Представител:

Ренета Венева Ренета Паунчева Нина Христоскова

Район за планиране:

Южен централен

Град:

Пловдив

Контакти:

Пловдив, ул. Петко Каравелов 28А

0888 655034
032 625197

rveneva@navabg.com
office@navabg.com

http://navabg.com/

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Смяна на текста captcha txt