Фондация „Общество и сигурност“

Начало / Фондация „Общество и сигурност“

Фондация „Общество и сигурност“

Фондация „Общество и сигурност” е създадена с мисия да превърне МВР в прозрачна,  отворена институция,  доставяща качествена услуга „сигурност“, съобразявайки се с реалните потребности на гражданите на Република България. Учредителите на фондацията са водени от разбирането, че в българското общество има нужда от сериозна дискусия и повече информация за проблемите на сигурността, ролята на правоохранителните органи при превенцията и разкриваемостта на престъпления, необходимостта от анализ и промяна на нашите нагласи и поведение в различни критични ситуации и активното ни участие в процеса на вземане на решение и изготвяне на политики, касаещи нашата сигурност. Фондацията работи за обединяване на различни сектори и социални групи, така че да се повиши сигурността и спокойствието на гражданите на Република България.

Експертиза

Законодателство: Закон за министерство на вътрешните работи и всички свързани с това подзаконови нормативни актове
Писане на стратегии (общински, областни или тематични)
Изготвяне на SWOT анализи в областта на обществения ред и сигурност и услугата „гражданска сигурност“
Европейски политики
Оценка на нуждите в областта на обществения ред и сигурност и услугата „гражданска сигурност“
Прилагане на различни методи за изследване (фокус групи, деск рисърч и пр.
Писане на проекти
Работа с местни общности – провеждане на местни и регионални форуми, срещи с широка общественост, фокус-групи и изследвания на нагласи и потребности
Застъпнически кампании
Информационни кампании
Работа с медиите
Кампании за набиране на средства

Сфера на дейност:

гражданско участие, правозащита и правосъдие, професионална квалификация, пряка демокрация, развитие на гражданското общество, развитие на общности, централна и местна власт

Представител:

Радостина Якимова

Район за планиране:

Югозападен

Град:

София

Контакти:

1000 София, ул. „Иван Вазов“ 42, ет. 2, офис 7

+ 359 2 983 44 45

ssf@ssf-bg.eu

http://ssf-bg.eu/

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Смяна на текста captcha txt