Фондация BCause: в помощ на благотворителността

Начало / Фондация BCause: в помощ на благотворителността

Фондация BCause: в помощ на благотворителността

Фондация „BCause: в помощ за благотворителността” e фондация, учредена през 1995 г. като експертна организация, която работи за модерна благотворителност и силен и ефективен нестопански сектор.
Насърчаваме хора, организации и общности да преобразяват живота, като развиваме дарителството и социалните инвестиции.
Ние сме признат лидер с над 20 годишен опит на национално и международно ниво.

Познавате ни с нашите дългосрочни програми:
– Първата в България професионална схема за дарителство по ведомост „Колкото повече – толкова повече“ (от 2001)
– Стипендии „Готови за успех“ за отличници сираци и полусираци (от 2005)
DMS – Единен дарителски номер 17777 (от 2007, заедно с Български дарителски форум)
Pro bono професионалисти (от 2010)
Корпоративно доброволчеството (от 2008, заедно с Американската търговска камара в България)
Фотоконкурс „Благотворителността през обектива“ (от 2012, заедно с Български дарителски форум)
Форум „Социални предприятия в България“ (от 2013)
Rinker’s Challenge – предизвикателство за стартиращи предприемачи (от 2014, програма на Център за предприемачество и обучения „Ринкър“ към ФПББ)
Годишен знак „Отговорна компания – отговорни служители“ (от 2014, заедно с Българско дружество за връзки с обществеността и Българска асоциация за управление на хора)
Platformata.bg – онлайн инструмент за създаване на дарителски кампании и даряване през системата Борика, Pay Pal и чрез всички видове български и международни карти, на български и английски (от 2015).

Експертиза

- Предлагаме на хората и компаниите избор от значими за тях каузи, сигурност и лесни начини за даряване (на пари, време и труд) и удовлетворение от ползите за обществото;
- Насочваме дарителски ресурси и допринасяме за финансовото и организационно укрепване на гражданските организации и публични институции;
- Популяризираме и подкрепяме дарителски каузи;
- Подпомагаме дарители и социални предприемачи с индивидуализирани услуги с висока добавена стойност;
- Влияем на политиките и културата в областта на дарителството и социалните инвестиции чрез изследвания, консултации и добри практики.

Сфера на дейност:

благотворителност и доброволчество, Дарителство, предприемачество

Представител:

Елица Баракова

Район за планиране:

Югозападен

Град:

София

Контакти:

София, бул. „Витоша” 65

029811901, 029871574

lucy@bcause.bg
elitsa@bcause.bg

http://www.bcause.bg

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Смяна на текста captcha txt