Фондация „Проф. Джон Атанасов“

Начало / Фондация „Проф. Джон Атанасов“

Фондация „Проф. Джон Атанасов“

Фондация „Проф. Джон Атанасов“
„Проф. Джон Атанасов“ е фондация в обществена полза, учредена през 1995 с цел да подпомага развитието на ИКТ сред младежите и подрастващото поколение. Фондацията създава възможности за укрепване доброто име и позициите на българските специалисти в областта на информационните технологии и професионална реализация на личностите в условията на нова и променяща се работна среда и стимулира гражданската активност. Организацията насърчава диалога и взаимодействието с държавата, местното самоуправление и стопанските организации при решаване на обществено значими проблеми и консултиран държавни организации и институции за създаване на форми, структури и контакти между хора, институции и организации със страните съседки на България.

Експертиза

Законодателство: Закон за местното самоуправление и местната администрация
Писане на стратегии (общински, областни или тематични)
Изготвяне на SWOT анализи в областта на ИКТ и др.
Оценка на нуждите в областта на ИКТ
Писане на проекти
Модериране на събития и процеси
Информационни кампании

Сфера на дейност:

информационни и комуникационни технологии

Представител:

Петър Стоянов

Район за планиране:

Югозападен

Град:

София

Контакти:

1000 София, бул. Ал. Дондуков № 11, ет. 2

тел: 029871314, факс: 029873305

sbs-0707@sbline.net

http://www.jaf-bg.org

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Смяна на текста captcha txt