Фондация „Русчук“

Начало / Фондация „Русчук“

Фондация „Русчук“

Фондация „Русчук” е регистрирана по ЗЮЛНЦ на 05.04.2011 г.

Цели на организацията:

  • Преодоляване процесите на агресия, социална изолация и деградация чрез предоставяне на възможности за психическо, духовно, морално и социално развитие в интегрирана среда;
  • Въвеждане и поддържане на нови форми на обучение, адекватни на актуалните обществени и социално-икономически потребности;
  • Подпомагане на обучението на лица и младежи, младежки дейности в сферата на образованието, културата и спорта;
  • Подкрепа и съдействие за укрепването на нравствените ценности в обществото;
  • Формиране на адекватни обществена нагласи за добронамереност към деца, младежи и хора от уязвими социални и рискови групи;
  • Извършване на проучвания и анализи на тенденции, подходи и добри практики за превенция на социалната устойчивост.

Фондация „Русчук“ предоставя консултации и подкрепа при взаимодействие с институции, съдействие за организационни въпроси в пенсионерския клуб, подпомагане на хора от „третата възраст“.

Експертиза

Консултации
Подкрепа на уязвими групи
Организиране на събития

Сфера на дейност:

консултации и взаимодействие с институции, организиране на събития, подкрепа на възрастни хора

Представител:

Галина Атанасова

Район за планиране:

Североизточен

Град:

Русе

Контакти:

гр.Русе, ул. Доростол, бл.83, вх.1, п.к.22

0897 449744

foundation_ruschuc@abv.bg

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Смяна на текста captcha txt