Фондация „С.Е.Г.А. – Старт за ефективни граждански алтернативи”

Начало / Фондация „С.Е.Г.А. – Старт за ефективни граждански алтернативи”

Фондация „С.Е.Г.А. – Старт за ефективни граждански алтернативи”

Фондация „С.Е.Г.А. – Старт за ефективни граждански алтернативи”
Фондация „С.Е.Г.А.” е организация в обществена полза, учредена през 1995 г., работеща за устойчиво демократично развитие на общности в неравностойно положение, основано на гражданско участие в решаването на проблеми от местно значение. Фондацията подпомага и развива граждански демократични структури на общности в неравностойно положение, като младежи, малцинствени групи с фокус към ромите, деца в риск, жени.

Експертиза

Писане на стратегии (общински, областни или тематични)
Европейски политики
Оценка на нуждите в областта на образование, социални дейности
Прилагане на различни методи за изследване (фокус групи, деск рисърч и пр.)
Писане на проекти
Модериране на събития и процеси
Работа с местни общности
Застъпнически кампании
Информационни кампании
Работа с медиите
Умения за работа с доброволци
Умения за работа с млади хора

Сфера на дейност:

борба с безработицата, здравеопазване, образование и образователни услуги, обучение, професионална квалификация, социални дейности и интеграция, социално предприемачество

Представител:

Румян Сечков

Район за планиране:

Югозападен

Град:

София

Контакти:

София, ул. Княз Борис 1 № 85

тел. 02 988 36 39 факс 02 9889696

cega@cega.bg

http://www.cega.bg

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Смяна на текста captcha txt