Фондация „Съпричастие“ – Силистра

Начало / Фондация „Съпричастие“ – Силистра

Фондация „Съпричастие“ – Силистра

Фондация „Съпричастие-Силистра”
„Съпричастие – Силистра” е фондация, учредена през 2011 г. като организация НА и ЗА хора с увреждания. Фондацията работи за социална интеграция и адаптация на всички групи хора с увреждания и вярва, че хората в неравностойно положение не са по-различни от другите – могат да се трудят и веселят, да водят осмислен живот, участвайки активно в работата на гражданското общество. Целта на „Съпричастие – Силистра” е да подобрява интеграцията и социализацията в обществото на лица с двигателни и сензурни увреждания.

Експертиза

Законодателство: Закон за социално подпомагане, Закон за интеграция на хората с увреждания
Оценка на нуждите в областта на социалната политика
Писане на проекти
Модериране на събития и процеси
Работа с местни общности – провеждане на семинари и беседи
Работа с медиите
Кампании за набиране на средства
Умения за работа с млади хора

Сфера на дейност:

здравеопазване, работа с малцинствени и етнически общности и уязвими социални групи, социални дейности и интеграция, социално предприемачество

Представител:

Красимира Георгиева

Район за планиране:

Северен централен

Град:

Силистра

Контакти:

гр. Силистра, ул. Добрич 74, вх.в, ап. 54

086 820 713

empathy_ss@abv.bg

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Смяна на текста captcha txt