Фондация „Център за радио и телевизионно обучение – ПроМедиа“

Начало / Фондация „Център за радио и телевизионно обучение – ПроМедиа“

Фондация „Център за радио и телевизионно обучение – ПроМедиа“

Център за радио и телевизионно обучение – ПроМедиа
„Център за радио и телевизионно обучение – ПроМедиа” е фондация, учредена през 2005 г., действаща в сферата на медиите и комуникациите. „ПроМедиа” подкрепя развитието на свободни, независими и професионални медии в България. Фондацията предоставя професионално медийно обучение с най-високо световно качество и произвежда независима телевизионна продукция в тематични области с ключово значение за демократичното развитие на страната. Дейността на фондацията е свързана и с провеждане на професионално обучение в областта на телевизията и връзките с обществеността и предоставянето на услуги в областта на връзките с обществеността. „ПроМедиа” подпомага развитието на професионалните медийни организации и подкрепя професионалното развитие на следващото поколение лидери в областта на независимите медии в страната.

Експертиза

Законодателство: Законодателство, свързано с медии и достъп до информация
Писане на медийни и комуникационни стратегии
Изготвяне на SWOT анализи в областта на проектно управление, пазарно позициониране, управление на екипи и медии
Европейски политики
Оценка на нуждите в областта на комуникация, IT системи, провеждане на информационни и застъпнически кампании
Прилагане на различни методи за изследване (фокус групи, деск рисърч и пр.)
Изработване и осъществяване на цялостни информационни кампании, производство на медийно съдържание за ТВ и всички останали платформи, мултиплатформено съдържание
Писане на проекти
Модериране на събития и процеси
Застъпнически кампании
Информационни кампании
Работа с медиите
Умения за работа с млади хора

Сфера на дейност:

медии и комуникации

Представител:

Петко Георгиев

Район за планиране:

Югозападен

Град:

София

Контакти:

1618 София, ул. Света Екатерина № 3

029555221
0888576038

promedia@btcpromedia.org
petkog@btcpromedia.org

http://www.btcpromedia.org/

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Смяна на текста captcha txt