Фондация за прозрачни регламенти

Начало / Фондация за прозрачни регламенти

Фондация за прозрачни регламенти

Фондация за прозрачни регламенти
Фондация за прозрачни регламенти е организация в обществена полза, учредена през 2006 г., подпомагаща изграждането на механизмите и структурите на гражданското общество, социалното адаптиране на личността и демократизацията във всички сфери на обществено-политическия живот в България. Фондацията създава възможности за публичност в управлението чрез въвеждането и работата по регламенти, показващи пълна прозрачност за вземане на решенията на всички нива и стимулира гражданската активност в условията на членство на България в Европейския съюз. Организацията насърчава диалога и взаимодействието с държавата, местното самоуправление и стопанските организации при решаване на обществено значими проблеми и се стреми към осигуряване на прозрачност в дейността на организацията и налагане на механизми, гарантиращи изпълнението на волята на учередителите и дарителите.

Експертиза

Законодателство: Закон за местното самоуправление и местната администрация Изготвяне на общински бюджети (процедура за участие)
Писане на стратегии (общински, областни или тематични)
Изготвяне на SWOT анализи
Европейски политики
Прилагане на различни методи за изследване (фокус групи, деск рисърч и пр.)
Писане на проекти
Модериране на събития и процеси
Работа с местни общности – стратегически анализи
Информационни кампании
Работа с медиите
Умения за работа с млади хора

Сфера на дейност:

добро управление, икономика, местно селско регионално развитие, централна и местна власт

Представител:

Петя Донова

Район за планиране:

Югозападен

Град:

София

Контакти:

1618 София
бул. „Цар Борис III“ № 168
бизнес център „Андромеда“, офис 13

тел: 987 13 14, факс; 987 33 05

office@ftr-bg.org

http://www.ftr-bg.org

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Смяна на текста captcha txt