Фондация за реформа в местното самоуправление

Начало / Фондация за реформа в местното самоуправление

Фондация за реформа в местното самоуправление

Фондация за реформа в местното самоуправление (ФРМС) е независим професионален ресурсен център, подкрепящ местната демокрация.

Мисията на ФРМС е да предлага информация, консултации и подкрепа, фокусирани върху специфичните нужди на потребителите, да провокира иновации в местното самоуправление, дай действа като посредник и да изгражда широка мрежа от вътрешни и международни партньорства.

За 19 години Фондацията успешно е реализирала редица проекти и програми, с които спомага за развитието на развитието на местната демокрация и за повишаване на гражданското участие в местното самоуправление.

Експертиза

Местно самоуправление
Обучения
Добро управление
Повишаване на капацитета на НПО

Представител:

Здравко Сечков

Район за планиране:

Югозападен

Град:

София

Контакти:

1784 София, ж.к. Младост 1, ул. Йерусалим бл. 51, Бизнес-сграда, офис 2

02/9768989

flgr@flgr.bg
ddeyanov@flgr.bg

http://www.flgr.bg/

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Смяна на текста captcha txt