Фондация „Здраве и социално развитие“

Начало / Фондация „Здраве и социално развитие“

Фондация „Здраве и социално развитие“

Фондация „Здраве и социално развитие“
„Здраве и социално развитие“ e фондация, чиято мисия е да утвърждава възможностите за личностно и общностно развитие, опазването на здравето и социалното благополучие. Фондацията създава и популяризира ефективни подходи за успешна интеграция на социално изолирани общности. „Здраве и социално развитие“ се фокусира върху високата гражданска активност на общностите в България и имат равните възможности за социално развитие и получаване на грижи и услуги (образователни, социални и здравни). Фондацията осъществява развитийни програми в ромските общности, здравни програми сред уязвимите групи, както и научноизследователска дейност.

Експертиза

Законодателство: Закон за закрила на детето, Закон за социално подпомагане и др.
Изготвяне на SWOT анализи в областта на здравни, развитийни, образователни и социални програми
Европейски политики
Оценка на нуждите в областта на здравни, развитийни, образователни и социални програми.
Прилагане на различни методи за изследване (фокус групи, деск рисърч и пр.)
Писане на проекти
Модериране на събития и процеси
Работа с местни общности – мобилизиране на общността, работа на терен, изграждане на капацитете и др.
Умения за работа с доброволци
Умения за работа с млади хора

Сфера на дейност:

детско развитие, права на децата, работа с малцинствени и етнически общности и уязвими социални групи, развитие на общности, читалища

Представител:

Силвия Василева

Район за планиране:

Югозападен

Град:

София

Контакти:

София, бул. Александър Стамболийски 87

Тел. 028518108, Факс: 029533455

mail@hesed.bg

http://www.hesed.bg

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Смяна на текста captcha txt