ИМКА – Добрич

Начало / ИМКА – Добрич

ИМКА – Добрич

ИМКА Добрич е създадена през 2010 г. и  има за цел да спомага за изграждане на гражданско общество в България чрез културни, образователни и спортни програми.

ИМКА Добрич има за цел да спомага за интелектуалното, нравственото, културно и физическо израстване на младежта чрез култура, спорт, образование. ИМКА Добрич разработва програми за формално и неформално образование, културни събития и концерти за промотиране на таланти, организира обучения, младежки обмени, семинари, конференции и спортни инициативи.

Мотото на ИМКА Добрич е „Ние изграждаме здрави деца, здрави семейства, здрави общности“.

Експертиза

Сфера на дейност:

култура, младежки дейности, младежки обмен

Представител:

Кита Бончева

Район за планиране:

Североизточен

Град:

Добрич

Контакти:

Добрич 9300
ул. "Ген. Колев" № 7, п.к. 3

0888 887857

ymcadobrich@gmail.com

http://ymcadobrich.ngobg.info

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Смяна на текста captcha txt