Информационен център на НСО – Габрово

Начало / Информационен център на НСО – Габрово

Информационен център на НСО – Габрово

Информационен център на НСО – Габрово е сдружение, учредено през 2001г. с цел да обединява усилията на регионални НПО, неформални групи и личности за устойчиво демократично обществено развитие. Изпълнявайки дейностите си, сдружението отстоява принципите за равнопоставеност на гражданите по отношение на правата, отговорностите, достъпа до обществени ресурси и участие при вземане на решения в социално-икономическия и обществен живот на страната.

Експертиза

Участие в национални и регионални кампании за борба с остеопорозата, превенция срещу насилие и трафик на жени и деца
Участие в национални кампании за повишаване на избирателната активност
Писане на проекти
Застъпнически кампании
Информационни кампании
Работа с медиит
Умения за работа с доброволци
Умения за работа с млади хора

Сфера на дейност:

благотворителност и доброволчество, младежки дейности, младежки обмен, превенция от насилие

Представител:

Венета Динева

Район за планиране:

Северен централен

Град:

Габрово

Контакти:

5300 Габрово, пл. Първи май 3А

0895688584

sneji_na@abv.bg

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Смяна на текста captcha txt