Клуб „Отворено общество“ – Плевен

Начало / Клуб „Отворено общество“ – Плевен

Клуб „Отворено общество“ – Плевен

Организацията подпомага културното и социалното развитие на град Плевен и региона. Създава условие за организирана благотворителност и съдейства на местни обществени граждански институции при решаване на проблемите на града.

Експертиза

Сфера на дейност:

благотворителност и доброволчество, култура, местно селско регионално развитие

Представител:

Валентина Спасова

Район за планиране:

Северозападен

Град:

Плевен

Контакти:

5800 Плевен, ул. Димитър Константинов № 23

0878369753

valica@abv.bg

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Смяна на текста captcha txt