Национална асоциация на секретарите на общини в Република България

Начало / Национална асоциация на секретарите на общини в Република България

Национална асоциация на секретарите на общини в Република България

Националната асоциация на секретарите на общини в Република България /НАСО РБ/ е сдружение в обществена полза, създадено през 1997 г. с цел реализиране на ефективно местно самоуправление в Република България, както и за защита на професионалните интереси на своите членове. НАСО РБ разработва и предоставя конкретни предложения до органите на държавната власт, които допринасят за усъвършенстването на управлението на общинските администрации, оказва консултантски, експертни и други услуги на своите членове и партньорски организации и популяризира водещия опит и прогресивните практики в областта на местното самоуправление и публичната администрация. Сдружението организира срещи, дискусии и семинари с национално и международно участие по въпросите на местното самоуправление и публичната администрация и си сътрудничи с други неправителствени организации с идеална цел, ведомства и институции, които споделят целите му.

Експертиза

Законодателство: Закон за местното самоуправление и местната администрация, Изборен
кодекс, Административнопроцесуален кодекс, Закон за държавния служител, Закон за
администрацията, Закон за достъп до обществена информация, Закон за електронното
управление и подзаконови актове за неговото прилагане, Наредба за административното
обслужване и др.
Оценка на нуждите в областта на местно самоуправление и провеждане на обучения, НПО
Проучване и разпространение на добри практики в сферата на административното
обслужване и публичната администрация.
Прилагане на различни методи за изследване (фокус групи, деск рисърч и пр.)
Изготвяне на SWOT анализи в областта на местно самоуправление, НПО
Модериране на събития и процеси.

Сфера на дейност:

добро управление, икономика, местно селско регионално развитие, централна и местна власт

Представител:

Валя Радева

Район за планиране:

Северен централен

Град:

Габрово

Контакти:

5300 Габрово, пл. Възраждане № 3

066806493
0887609504
0889327216

naso.rb.11@gmail.com

http://www.naso-rb.org

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Смяна на текста captcha txt