НЧ „Христо Ботев 27“

Начало / НЧ „Христо Ботев 27“

НЧ „Христо Ботев 27“

НЧ „Христо Ботев-27“ е традиционно, самоуправляващо се, българско културно-просветно сдружение с нестопанска цел, изградено върху принципите на доброволността, демократизма и автономията. То работи за  развитие и обогатяване на културния живот, социалната и образователна дейност в село Коиловци.

Освен с голямата материална база и човешки ресурси читалището разполага и със самодейни състави. За улеснение на местната общност има изграден Културно-информационен център, в който се предлага административно-техническо обслужване и се предоставят консултации на населението.  С навлизане на демократичните промени Читалището насочи своите усилия в развиването не само на традиционните, но и на иновационните дейности. От 2001г. досега успешно реализира проектни идеи с различна насоченост, в помощ на цялата местна общност.

Експертиза

Сфера на дейност:

култура, развитие на общности, читалища

Представител:

Бориславка Йорданова

Район за планиране:

Северозападен

Град:

Коиловци

Контакти:

с. Коиловци, общ. Плевен, пл. 9-ти Септември

885109111

hristo_botev27@abv.bg

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Смяна на текста captcha txt