НЧ „Любен Каравелов“ – с. Куртово Конаре

Начало / НЧ „Любен Каравелов“ – с. Куртово Конаре

НЧ „Любен Каравелов“ – с. Куртово Конаре

Мисия: Читалище” Л. Каравелов -1897” е основано на 28 септември 1897г. Оттогава до днес то е духовният център на с. Куртово Конаре. Мисията на читалището е да създава и разпространява духовни ценности, чрез развиване на творческите способности и задоволяване на културните, образователните, информационните, социалните и др.  потребности и интереси на общността.  Към читалището функционират множество школи, клубове, кръжоци и състави за любителско творчество и гражданско образование. Многобройни са спечелените награди от национални и международни конкурси, фестивали, събори и изложения.. Библиотеката на читалището предлага любими и нужни четива на своите читатели, независимо от възрастта им..Читалището работи по програми и проекти, даващи възможност за ориентирането му в променящата се социална среда.

Визия на организацията: НЧ”Л. Каравелов – 1897” е активен граждански център, съчетаващ традиция с иновативни идеи и допринасящ за устойчивото развитие на общността.
НАСТОЯТЕЛСТВО:
1. Радка Иванова Стефанова – Председател на читалището
2. Роза Димитрова Порязова – Член
3. Маргарита Симеонова Момчилова – Член
4. Румяна Георгиева Гъркова- Член
5. Милена Стоянова Стоянова – Член

Представляващи – заедно и поотделно:
Радка Иванова Стефанова – Председател
Емилия Спасова Шушарова – Секретар

Експертиза

Сфера на дейност:

активно гражданско участие, развитие на местната общност, читалища

Представител:

Емилия Шушарова

Район за планиране:

Южен централен

Град:

Куртово Конаре

Контакти:

4223 Куртово Конаре

031009970
0885 798084

chitalishte_k@abv.bg

http://chitalishtekkonare.com/

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Смяна на текста captcha txt