НСНЦ „Инициатива Родопа планина 21 в.“

Начало / НСНЦ „Инициатива Родопа планина 21 в.“

НСНЦ „Инициатива Родопа планина 21 в.“

НСНЦ „Инициатива Родопа планина – ХХІ век“
НСНЦ „Инициатива Родопа планина – ХХІ век“ е сдружение, което се занимава със защита на гражданските права и интереси на населението, оказва съдействие на българското общество и институциите в процеса на интеграция на страната в Европейския съюз и други международни организации и се стреми към повишаване знанията за различните аспекти на европейската интеграция, процеса на разширение на ЕС и въздействието от него. Целите на „Инициатива Родопа планина – ХХІ век” са да активизира гражданското участие в решаването на общозначими проблеми, да оказва съдействие за опазване на околната среда и културно-историческото наследство и да подпомага гражданското образование на населението. Сдружението работи за установяване на толерантни междуетнически взаимоотношения и оптимизиране на социалната среда за децата и младите хора, осъществява образователни, социални и здравни граждански инициативи и проекти за устойчиво развитие на обществото.

Експертиза

Изготвяне на SWOT анализи в областта на образованието
Европейски политики
Оценка на нуждите в областта на образованието
Прилагане на различни методи за изследване (фокус групи, деск рисърч и пр.)
Писане на проекти
Модериране на събития и процеси
Информационни кампании
Работа с медиите
Умения за работа с доброволци
Умения за работа с млади хора

Сфера на дейност:

гражданско участие, европейски политики, здравеопазване, образование и образователни услуги, обучение, пряка демокрация, развитие на гражданското общество, социални дейности и интеграция, социално предприемачество

Представител:

Татяна Бекчиева

Район за планиране:

Южен централен

Град:

с. Полковник Серафимово

Контакти:

с. Полковник Серафимово, общ. Смолян 4794

0889234998

rhodopemountain@gmail.com

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Смяна на текста captcha txt