Плевенски обществен фонд – ЧИТАЛИЩА

Начало / Плевенски обществен фонд – ЧИТАЛИЩА

Плевенски обществен фонд – ЧИТАЛИЩА

Организацията подпомага развитието и утвърждаването на духовните ценности, гражданското общество, образованието и културата чрез читалищата.

Осигурява благоприятни условия за устойчиво развитие на местната общност чрез разработване на стратегии, проекти и програми, свързани с читалищата.

Основните цели на Фонд „ЧИТАЛИЩА“ са:

  1. Институционално укрепване на читалищата като местни общностни центрове с културно-просветни, информационни, социални, но преди всичко с граждански функции;
  2. Реализиране на стратегии и програми, насочени към разрешаване проблемите на социално изключени групи /деца, младежи, самотно живеещи възрастни хора, етнически малцинства/ и други конкретни местни проблеми свързани с преодоляване на изоставането в развитието на малките селища;
  3. Въвеждане на иновативни демократични практики, осигуряващи гражданското участие на хората от селските общности и мултиплицирането им чрез читалищна мрежа.

 

Експертиза

Сфера на дейност:

развитие на общности, читалища

Представител:

Даниела Димитрова

Район за планиране:

Северозападен

Град:

Плевен

Контакти:

5800 Плевен, пл. Възраждане №1, офис 311

0896 669205

fond.pleven@gmail.com

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Смяна на текста captcha txt