Ромска фондация „Искра“ – Шумен

Начало / Ромска фондация „Искра“ – Шумен

Ромска фондация „Искра“ – Шумен

Ромска фондация „Искра“
Ромска фондация „Искра“ е организация в обществена полза, учредена през 1995 г. с цел да подпомага развитието на ромската култура, образованието и всичко свързано с проблемите на ромите. С дейността си ромска фондация „Искра“ стимулира неправителствения ромски сектор, създава благоприятна среда за функционирането му и разширява на възможностите, видовете дейности и участието на ромските НПО на национално и местно ниво в обществения живот.

Експертиза

Законодателство: Закон за социално подпомагане, Закон за народната просвета
Изготвяне на SWOT анализи в областта на вътрешна среда
Оценка на нуждите в областта на социалната сфера, интеграцията, трудовата заетост
Работа с местни общности – работа на терен
Умения за работа с доброволци
Умения за работа с млади хора

Сфера на дейност:

здравеопазване, култура, образование и образователни услуги, обучение, социални дейности и интеграция, социално предприемачество

Представител:

Серги Каракашев

Район за планиране:

Североизточен

Град:

Шумен

Контакти:

Шумен ул.“Ген. Скобелев“ № 95

054969695
0889208777

s_karakashev@abv.bg

http://rfiskra.simplesite.com http://www.facebook.com/rfiskra

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Смяна на текста captcha txt