Агенция за регионално икономическо развитие – Стара Загора

Начало / Агенция за регионално икономическо развитие – Стара Загора

Агенция за регионално икономическо развитие – Стара Загора

„Агенция за регионално икономическо развитие” – Стара Загора е сдружение с нестопанска цел, работещо в сферата на регионалното развитие. Сдружението подкрепя местните и регионалните власти в дейността им за устойчиво развитие и създаване на благоприятна бизнес среда и подпомага изграждането на успешни партньорства както между местните власти, така и между местните власти, бизнеса и гражданския сектор. „Агенция за регионално икономическо развитие” – Стара Загора насърчава и подпомага развитието на предприемачеството и малкия и среден бизнес, а също и безработните и други групи в неравностойно положение за интеграцията им на пазара на труда чрез обучение и консултантска помощ. Сдружението цели популяризиране на региона и привличане на национални и чужди инвестиции.

Експертиза

Законодателство: Закон за местното самоуправление и местната администрация, Закон за юридическите лица с нестопанска цел
Изготвяне на общински бюджети
Писане на стратегии
Изготвяне на SWOT анализи
Европейски политики
Оценка на нуждите в областта на регионалното развитие
Прилагане на различни методи за изследване
Писане на проекти
Модериране на събития и процеси
Информационни кампании
Работа с медиите
Умения за работа с млади хора

Сфера на дейност:

икономика, местно селско регионално развитие

Представител:

Румяна Грозева

Район за планиране:

Югоизточен

Град:

Стара Загора

Контакти:

Стара Загора
ул. Генерал Столетов 127

042605007

office@szeda.eu
rumyana@szeda.eu

http://www.szeda.eu/

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Смяна на текста captcha txt