Сдружение „Бизнес инкубатор“ – Гоце Делчев, център за подпомагане на предприемачеството

Начало / Сдружение „Бизнес инкубатор“ – Гоце Делчев, център за подпомагане на предприемачеството

Сдружение „Бизнес инкубатор“ – Гоце Делчев, център за подпомагане на предприемачеството

Бизнес инкубатор – Гоце Делчев, център за подпомагане на предприемачеството /БИ-ГД/е НПО в обществена полза. Стартира по инициатива на Програмата на ООН за развитие (ПРООН) и община Гоце Делчев през 1999г. Работи активно за насърчаване на предприемачеството и иновациите, местното социално-икономическо развитие, човешки ресурси и партньорства на публичния и частен сектор. Основна цел е подпомагане на предприемачите, особено младежи, на стартиращи и малки и средни предприятия в региона на Гоце Делчев и трансграничен регион с Гърция и Македония, с комплексни услуги: информация, консултации, трансфер на знания и умения чрез обучение, менторство и коучинг и подкрепа за финансиране.  БИ-ГД има много богат опит в бизнес инкубирането на стартиращи фирми, в разработване и реализиране на проекти по европейски програми като Еразъм+, Леонардо Да Винчи, ЕТС Гърция-България и Македония, подкрепящи предприемачеството и самонаемането, трансфер на знания и развиване на умения, повишаване конкурентоспособността на микро, МСП, за изграждане на партньорски мрежи и подобряване на връзката бизнес-образование. Предоставя професионално и квалификационно обучение в своя ЦПО, акредитиран от НАПОО и одобрен доставчик на обучение от Агенцията по заетостта. 

Експертиза

Писане на стратегии (общински, областни или тематични)
Изготвяне на SWOT анализи в областта на икономическото развитие, човешките ресурси, туризма, местното социално-икономическо развитие
Европейски политики
Оценка на нуждите в областта на туризма, предприемачество, заетост, образование и обучение, развитие на НПО
Прилагане на различни методи за изследване (фокус групи, деск рисърч, интервюта, анкети)
Писане на проекти
Модериране на събития и процеси
Работа с местни общности – обучения, изграждане на мрежи, разработване на съвместни стратегии и проекти, разработване на общностни продукти, изграждане на партньорства
Застъпнически кампании
Информационни кампании
Работа с медиите
Умения за работа с млади хора
Иновации, опит в управление на микрофинансиране , изграждане на капацитет и развитие на НПО-та; партньорство на трансгранично, европейско и международно ниво

Сфера на дейност:

иновации, местно развитие, младежко предприемачество, развитие на предприемачество

Представител:

Росица Джамбазова

Район за планиране:

Югозападен

Град:

Гоце Делчев

Контакти:

Гоце Делчев, ул. Скопие № 4, п.к. 42

075160404

bi_gd@abv.bg

http://www.bi-gd.org

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Смяна на текста captcha txt