Сдружение „Болкан Асист“

Начало / Сдружение „Болкан Асист“

Сдружение „Болкан Асист“

Болкан Асист
“Болкан Асист” е сдружение с нестопанска цел, основано през 2000 г. и обединяващо личности и организации, работещи за развитието на гражданското общество. „Болкан Асист“ стимулира и подкрепя прякото гражданско участие на местно, централно и европейско ниво, като разработва и реализира проекти и инициативи в партньорство с други организации, институции и мрежи. Сдружението подкрепя демократичните промени в българското общество, децентрализацията и демократичните принципи на управление и стимулира прякото участие на гражданите в различните форми на обществения живот. „Болкан Асист“ подпомага процесите на местно и регионално развитие и самоуправление и участва в реализацията на български и международни програми, подкрепящи демократичните процеси в България и в Европа.

Експертиза

Законодателство: Закон за местното самоуправление и местната администрация; Закон за пряко участие на гражданите в държавната власт и в местното самоуправление; Закон за регионално развитие
Изготвяне на общински бюджети
Писане на стратегии
Изготвяне на SWOT анализи в областта на организационното развитие и местно и регионално развитие
Оценка на нуждите в областта на обучение и развитие на капацитет, организационно развитие, местно и регионално развитие, развитие на селските райони
Прилагане на различни методи за изследване (фокус групи, деск рисърч, интервюта, анкетни проучвания)
Иницииране и модериране на обществени процеси и събития
Писане на проекти
Модериране на събития и процеси
Работа с местни общности – информационни срещи, идентифициране и обучение на заинтересованите страни, фокус-групи, обществени форуми, конференции на бъдещето, планиране с участие, учредяване и функциониране на обществени / кметски / граждански съвети
Застъпнически кампании
Информационни кампании
Работа с медиите

Сфера на дейност:

гражданско участие, добро управление, европейски политики, икономика, местно селско регионално развитие, пряка демокрация, развитие на гражданското общество

Представител:

Славея Христова

Район за планиране:

Югозападен

Град:

София

Контакти:

1408 София, ул. Енос 7, ет. 6, ап. 9

029628670
0888554016

s.hristova@balkanassist.bg
balkanassist@balkanassist.bg

http://www.balkanassist.bg

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Смяна на текста captcha txt