Сдружение „Човеколюбие“

Начало / Сдружение „Човеколюбие“

Сдружение „Човеколюбие“

„Човеколюбие” e сдружение, учредено през 1992 г., с мисия да работи за развитие на човешкия потенциал и за утвърждаване на психичното здраве като ценност за личността и обществото. Сдружението подпомага и защитава лица с психични проблеми като ги обучава и подкрепя за самостоятелно справяне с проблеми и лично духовно израстване. „Човеколюбие” повишава психологическата грамотност на обществото и утвърждава едноименния център за психично здраве като средище за духовна пробуда, осъзнаване на човешките ценности и популяризиране на световния опит по проблемите на психичното здраве.

Експертиза

Изготвяне на SWOT анализи в областта на психичното здраве
Оценка на нуждите в областта на психичното здраве
Писане на проекти
Модериране на събития и процеси
Застъпнически кампании
Информационни кампании
Работа с медиите

Сфера на дейност:

психично здраве и подпомагане на лица с психични проблеми

Представител:

Надежда Кузерманова

Район за планиране:

Южен централен

Град:

Пазарджик

Контакти:

Пазарджик 4400, ул. „Д-р Лонг” 12

034/ 444 844; 0878 149 609

info@chovekolubie.org

http://www.chovekolubie.org

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Смяна на текста captcha txt