Сдружение „Деветашко плато“

Начало / Сдружение „Деветашко плато“

Сдружение „Деветашко плато“

„Деветашко плато” е сдружение в обществена полза, учредено през 2008 г., обединяващо десет села от общините Летница, Ловеч и Севлиево за разработването на обща програма за развитие на района на Деветашкото плато. Основна цел на сдружението е обединяване на усилията на гражданите, местните власти, организации и институции и бизнеса за устойчиво развитие на района на Деветашкото плато и подобряване на качеството на живот и увеличаване възможностите за заетост. Сдружението стимулира демократичното управление и участието на гражданите и на младите хора в общините Летница, Ловеч и Севлиево в процесите на вземане на решения. „Деветашко плато” насърчава развитието на биологичното земеделие, туризма и възстановяването на традиционните занаяти и популяризира района на национално и международно ниво.

Експертиза

Законодателство: Закон за местното самоуправление и местната администрация; Закон за обществените поръчки; Закон за юридическите лица с нестопанска цел; Закон за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление
Изготвяне на общински бюджети
Писане на общински и тематични стратегии
Изготвяне на SWOT анализи в областта на местното и регионално развитие, развитие на НПО
Оценка на нуждите в областта на гражданското участие, местното и регионално развитие, взаимодействие с институции, организационно развитие
Прилагане на различни методи за изследване (фокус групи, деск рисърч и пр.)
Водено от общността местно развитие
Писане, управление и оценка на проекти
Модериране на събития и процеси
Работа с местни общности –обществени форуми и дискусии, Конференция на бъдещето, Световно кафене, Въртележка/ карусел, ЛИДЕР – подход и др.
Информационни кампании
Работа с медиите
Писане и съгласуване на становища, взаимодействие с институции

Сфера на дейност:

икономика, местно селско регионално развитие, развитие на общности, спорт и туризъм, читалища

Представител:

Ива Таралежкова

Район за планиране:

Северозападен

Град:

Летница

Контакти:

5570 Летница, бул. България 19

888397432

taralezhkova@gmail.com

http://www.devetakiplateau.org

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Смяна на текста captcha txt