Сдружение „Движение – Ние жените“

Начало / Сдружение „Движение – Ние жените“

Сдружение „Движение – Ние жените“

„Движение – Ние, жените“ работи с неправителствени организации и институции за запазване на традициите в обществото и утвърждаване на ценностите.

    • Съдейства и предлага идеи за постигане за възможно най-пълно и цялостно реализиране на жените в икономическия и обществения живот.
    • Работи за възпитанието и утвърждаването на българските традиции.
    • Спомага за социалната адаптация на жени в следпенсионна възраст и социално трудовата адаптация на млади хора, израснали без родителска грижа.
    • Съдейства активно за опазване на околната среда и подобряване на местата за активен отдих.
    • Организира публични прояви и обществени дискусии за утвърждаване на традиционните ценности сред младото поколение.

В духа на демокрацията и хуманизма, „Движение – Ние жените“ защитава правата на жените, децата и семейството, оказва помощ на хората в неравностойно положение и желае да работи активно против всяко насилие в обществото, както и проява на дискриминация.

Експертиза

Защита правата на жените
Съхраняване на традиции

Сфера на дейност:

Права и реализация на жените, Традиции, Ценности

Представител:

Ваня Кунгалова

Район за планиране:

Югозападен

Град:

Благоевград

Контакти:

Благоевград, ул.Крали Марко № 4

073 885049

niejenite@abv.bg

http://www.niejenite.eu/

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Смяна на текста captcha txt