Сдружение „Еко посоки 21“

Начало / Сдружение „Еко посоки 21“

Сдружение „Еко посоки 21“

“Еко-посоки 21” Плевен е сдружение с нестопанска цел и осъществява своята дейност в обществена полза. Членовете на сдружението се обединяват от общата мисия да допринесат за изграждането на местен механизъм за управление и мониторинг на процесите на екологичното равновесие в околната среда и социален баланс в обществото. Целта на сдружението е устойчиво икономическо и социално развитие на регион Плевен чрез насърчаване и подпомагане на биоразнообразието, повишаване качеството на обществената култура и на екологичното образование на подрастващото поколение, а от там и на гражданската култура на населението.

Експертиза

Сфера на дейност:

екология, социално предприемачество

Представител:

Мариан Маринов Иван Райчев

Район за планиране:

Северозападен

Град:

Плевен

Контакти:

5800 Плевен ул. Т. Каблешков № 10

0889823589

iraich@abv.bg
еco_posoki21@mail bg
eco_posoki@mail.bg

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Смяна на текста captcha txt