Сдружение „Екомисия 21 век“

Начало / Сдружение „Екомисия 21 век“

Сдружение „Екомисия 21 век“

Сдружение за обществено полезна дейност „Екомисия 21 век“ обединява граждани на град Ловеч, които работят за устойчиво развитие на общностите в региона за разумно управление на околната среда и природните ресурси. Осъществява ефективен диалог с институциите и обществеността за изграждане на нова ценностна система и поведение по отношение на околната среда, повишаване на ефективността на екологичното и гражданско образование и информираност на младите хора. Чрез своята дейност тя спомага за утвърждаване на принципите на гражданското общество, създава условия за развитието на младите хора и повишаване качеството на живота на  гражданите в област Ловеч.

 

Експертиза

Предоставя младежка информация като Евродеск точка.

Предоставяне на информационни услуги за млади хора, свързани с младежко и гражданско участие, международни младежки обмени по Програма „Еразъм+”, Европейска доброволческа служба;

Акредитирана като посрещаща и изпращаща организация по линия на Европейска доброволческа служба;
Предоставяне на консултантски услуги за млади хора в областта на младежките политики и гражданското участие, предприемачество, консултиране от психолог;

Осъществява обучения в областта на младежко участие и организиране на младите хора в представителни общински и областни структури, обучения; свързани със здравословния начин на живот на младите хора на територията на област Ловеч.
обучение в доброволчество и доброволчески каузи.

Участие и работа в мрежи:
Част от мрежата на „Национален алианс за работа с доброволци”, с изграден и работещ Местен център за работа с доброволци;
Член на Национална мрежа за децата

Университет за възрастни – Програма „Учене през целия живот” с разкрити 5 групи на неформално образование – английски и немски език, фитнес, кулинария и дигитална фотография.

Сфера на дейност:

Доброволчество, Екологично образование, младежко участие, развитие на гражданското общество, Устойчиво развитие

Представител:

Галина Петрова

Район за планиране:

Северозападен

Град:

Ловеч

Контакти:

5500 Ловеч
ул. Георги Бенковски 1

068 603834

office@ecomission21.com

http://www.ecomission21.com

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Смяна на текста captcha txt