Сдружение „Европейски компас“ – Силистра

Начало / Сдружение „Европейски компас“ – Силистра

Сдружение „Европейски компас“ – Силистра

СНЦ „Европейски компас”
СНЦ „Европейски компас” е сдружение, учредено през 2003 г., целящо повишаване на гражданската активност и засилване на гражданското участие при развитие на политики на местно ниво. Сдружението се стреми към повишаване на увереността на младите хора при участието им в обществени дейности и активизиране тяхната гражданска позиция и засилване на обществения интерес към разрешаване на проблеми, свързани с екологията, здравеопазването, образованието и културата. СНЦ „Европейски компас” осъществява контакти с национални, местни и международни организации с цел насърчаване на трансграничното и междусекторно сътрудничeство.

Експертиза

Законодателство: Закон за местното самоуправление и местната администрация
Изготвяне на SWOT анализи
Прилагане на различни методи за изследване (фокус групи, деск рисърч и пр.)
Писане на проекти
Модериране на събития и процеси
Информационни кампании
Работа с медиите
Умения за работа с доброволци
Умения за работа с млади хора
Трансгранично сътрудничество

Сфера на дейност:

гражданско участие, екология, здравеопазване, култура, образование и образователни услуги, обучение, опазване на околната среда, пряка демокрация, развитие на гражданското общество, социални дейности и интеграция, социално предприемачество, трансгранично сътрудничество

Представител:

Николинка Николова

Район за планиране:

Северен централен

Град:

Силистра

Контакти:

Силистра , ул „Добрич”,№2, ет.5, офис 18

0887409912

eurocompass_cc@abv.bg

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Смяна на текста captcha txt