Сдружение „Европейски пространства 21“

Начало / Сдружение „Европейски пространства 21“

Сдружение „Европейски пространства 21“

„Европейски пространства 21“ е сдружение в обществена полза, създадено през 1999 г. с основна цел да развива свободния обмен на информация, идеи, знание и опит чрез съвременни технологии и да използва публичното пространство за позитивен диалог. Сдружението насърчава гражданите да вземат информирани решения, мотивира млади хора да се занимават с изкуства и култура и работи за защита, съхраняване и популяризиране на културното наследство. От „Европейски пространства 21” са убедени, че дигитализацията на културното наследство е необходима стъпка за съхраняване и споделяне на мултикултурните ценности на 21 век. Сдружението работи с разбирането за това колко е важно да се съхраняват културните пейзажи в синхрон с устойчивото развитие, за съхраняване на местните идентичности в европейски контекст и за използването на културата като ресурс за местно развитие.

Експертиза

Законодателство: Закон за закрила и развитие на културата, Законодателство за авторски права, Закон за радиото и телевизията
Изготвяне на общински бюджети (процедура за участие)
Оценка на нуждите в областта на медии, гражданско общество, култура, местни и регионални политики
Прилагане на различни методи за изследване (фокус групи, деск рисърч и пр.)
Работа с местни общности – медийни и информационни кампании, фокус групи и тематични групи, събитийна организация
Застъпнически кампании
Информационни кампании
Работа с медиите
Кампании за набиране на средства

Сфера на дейност:

култура, медии и комуникации

Представител:

Цветана Ненова

Район за планиране:

Северен централен

Град:

Русе

Контакти:

Русе 7005, бул. Липник 14, КСУДС

082 822867

euspace@arenamedia.net

http://www.euspaces.blogspot.com

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Смяна на текста captcha txt