Сдружение „Младежки порив за бъдещето“ – Монтана

Начало / Сдружение „Младежки порив за бъдещето“ – Монтана

Сдружение „Младежки порив за бъдещето“ – Монтана

Сдружение с нестопанска цел “Младежки порив за бъдещето” – Монтана е неправителствена организация създадена през 2005 г. с цел да развива и утвърждава духовните и културни ценности на в гражданското общество, да мобилизира младежкия потенциал за неговото интелектуално и духовно израстване чрез методите и средствата на изкуствата.

Целеви групи, с които работи сдружението са деца, младежи и възрастни.

Експертиза

Сфера на дейност:

детско развитие, култура, младежки дейности

Представител:

Тодор Тодоров

Район за планиране:

Северозападен

Град:

Монтана

Контакти:

Монтана
ж.к. "Младост"-2

0884 227012

ml.poriv@mail.bg

http://mlporiv.ngobg.info/

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Смяна на текста captcha txt