Сдружение на биолозите от Бургас и региона

Начало / Сдружение на биолозите от Бургас и региона

Сдружение на биолозите от Бургас и региона

Сдружение на биолозите в Бургас и региона e организация в обществена полза, учредена през 1998 г., обединяваща усилията на граждани, заети професионално с преподавателска, научноизследователска, развойна и поуляризаторска дейност в областта на биологията и екологията, с всички техни приложни и фундаментални клонове. Сдружението координира дейността на своите членове за целенасочено приложение на биологичните постижения в практиката и за издигане обществения престиж на биологията като научна област и като професия. Дейностите на членовете на организацията са свързани с изготвяне на проекти, прогнози, становища, оценки и препоръки от компетентността на биолозите и защитата им пред съответните държавни и обществени институции. Дейностите са образователни, проучвателски, свързани с биологични производства или биологично земеделие, с въвеждане на екологични производства и др.

Експертиза

Законодателство: Закон за биоразнообразието, Закон за защитените територии, Закон за народната просвета и ППЗНП
Писане на проекти
Работа с местни общности – групова интерактивна работа с младежи
Умения за работа с млади хора

Сфера на дейност:

екология, образование и образователни услуги, обучение, опазване на околната среда

Представител:

Ганка Aтанасова

Район за планиране:

Югоизточен

Град:

Бургас

Контакти:

Бургас, ул. ”Д-р Нидер” – 24-А

0886 392 496, 0887 528 688

tkoleva_bio@abv.bg, gatanasova_bio@abv.bg

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Смяна на текста captcha txt