Сдружение „Надежда 2002“

Начало / Сдружение „Надежда 2002“

Сдружение „Надежда 2002“

Сдружение „Надежда – 2002”
„Надежда – 2002” е сдружение в обществена полза, учредено през 2002 г. Мисията на организацията е осигуряване на равни възможности за хората с увреждания чрез застъпничество, социално посредничество, консултиране и домашни грижи. Целите на сдружението са: защита на интересите на хора в неравностойно социално положениеподобряване на социалния статус на възрастни хора, инвалиди, деца без родители и самотни майки. Мисията на организацията е осигуряване на равни възможности за хората с увреждания чрез застъпничество, социално посредничество, консултиране и домашни грижи.

Експертиза

Оценка на нуждите в областта на социалните услуги.
Писане на проекти

Сфера на дейност:

екология, здравеопазване, опазване на околната среда, работа с малцинствени и етнически общности и уязвими социални групи, социални дейности и интеграция, социално предприемачество

Представител:

Валентина Софрониева

Район за планиране:

Северен централен

Град:

Горна Оряховица

Контакти:

гр. Горна Оряховица, ул „Ангел Кънчев” №86

0889544512

cnd2002@abv.bg

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Смяна на текста captcha txt