Сдружение „Национална мрежа за децата“

Начало / Сдружение „Национална мрежа за децата“

Сдружение „Национална мрежа за децата“

Национална мрежа за децата
Сдружение “Национална мрежа за децата” е учредено през 2006 г. и обединява организации с общи ценности и позиции, работещи с и за децата. Сдружението развива широка, обществено значима мрежа от организации и съмишленици, която се застъпва за правата и благосъстоянието на децата . Целите на „Национална мрежа за децата” са развитие на политики за правата и благосъстоянието на всички деца и семейства, промяна на нагласите на обществото към правата на детето и развитие на детското и младежко участие. Сдружението работи за общество, в което всяко дете има свое семейство и се радва на най-добрите възможности за живот и развитие. Съществува хармония между секторните политики за детето и семейството и правата и благосъстоянието на децата са гарантирани.

Експертиза

Законодателство: Закон за закрила на детето, Закон за народната просвета, Закон за противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, Семеен кодекс, подзаконови нормативни актове, свързани с темата за децата и семействата
Изготвяне на общински бюджети (процедура за участие)
Писане на стратегии (общински, областни или тематични)
Европейски политики
Оценка на нуждите в областта на децата и семействата
Мрежата притежава натрупан ресурс от експертиза, опит и добри практики в областта на децата и семействата
Модериране на събития и процеси
Работа с местни общности
Информационни кампании
Застъпнически кампании
Работа с медиите
Кампании за набиране на средства
Умения за работа с доброволци
Умения за работа с млади хора
Стратегическо планиране и управление, управление на екип

Сфера на дейност:

детско и младежко правосъдие, детско развитие, образование и образователни услуги, обучение, права на децата, права на човека, правозащита и правосъдие

Представител:

Георги Богданов

Район за планиране:

Югозападен

Град:

София

Контакти:

бул. "Витоша" №58, ет. 4, София 1463

0879 609797

george.bogdanov@nmd.bg
office@nmd.bg

http://www.nmd.bg

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Смяна на текста captcha txt