Сдружение „Нов път“

Начало / Сдружение „Нов път“

Сдружение „Нов път“

Сдружение „Нов път” е създадено през 2004 година като организация в обществена полза. Мисията й е да развива и утвърждава духовните ценности и гражданското общество, да подпомага здравеопазването, образованието, науката и културата, да подкрепя социално слаби, инвалиди и лица, нуждаещи се от грижи. Сдружението подпомага социалната интеграция и личностната реализация на групи в неравностойно положение, развива и утвърждава нестопанския сектор в обществения живот на страната.

За времето от своето създаване сдружението успява да натрупа значителен опит, експертиза и капацитет в работата с представители от различни етнически малцинства. Това е една от малкото организации, които успяват да развиват мащабна дейност на територията на Северозападна България.

Експертиза

Сфера на дейност:

борба с безработицата, гражданско участие, здравеопазване, култура, местно селско регионално развитие, образование и образователни услуги, обучение, работа с малцинствени и етнически общности и уязвими социални групи, социални дейности и интеграция, социално предприемачество

Представител:

Спаска Михайлова

Район за планиране:

Северозападен

Град:

Хайредин

Контакти:

с. Хайредин, област Враца
ул. Крум Аврамов № 22

0896782469

mihajlova_69@abv.bg

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Смяна на текста captcha txt