Сдружение „Регионален център за култура Фабриката“ – Габрово

Начало / Сдружение „Регионален център за култура Фабриката“ – Габрово

Сдружение „Регионален център за култура Фабриката“ – Габрово

Регионален Ресурсен Център за Култура „Фабриката”
„фабриКата” е сдружение с нестопанска цел, учредено през 2005 г. с цел да обучава и подпомага информационно, правно, финансово и методологично професионални творци и организации от Габрово, Велико Търново, Ловеч, Плевен и региона. През 2006 г. Сдружението създава регионален ресурсен център за култура „Фабриката”. С дейността си Центърът подпомага създаването на стратегически предпоставки за изграждане на устойчива среда за качествени културни продукти в градовете от Северен централен регион. „Фабриката” създава условия за активен културен диалог и сътрудничество между независими творци, артистични групи и организации от региона и подпомага комуникацията между културния продукт и неговата публика. Центърът за култура съдейства за популяризиране на дейността и артистичния потенциал на независими творци и осъществява посредничество между изкуството и бизнеса.

Експертиза

Законодателство: Закон за културата; Закон за занаятите
Писане на стратегии (общински, областни или тематични)
Изготвяне на SWOT анализи в областта на: всички области на стратегическото планиране
Европейски политики
Оценка на нуждите в областта на културни политики; социални политики
Прилагане на различни методи за изследване (фокус групи, деск рисърч и пр.)
Писане на проекти
Модериране на събития и процеси
Работа с местни общности – различни формати на структурирани дискусии с широко участие, напр. Форум, Конференция на бъдещето, The Council Process
Застъпнически кампании
Информационни кампании
Работа с медиите
Умения за работа с доброволци
Умения за работа с млади хора
Културен мениджмънт

Сфера на дейност:

култура

Представител:

Мая Кръстева

Район за планиране:

Северен централен

Град:

Габрово

Контакти:

Габрово 5300, ул. "Стефана Богдан Генчева" 25

0888506108
0878807593

fabrikata@gmail.com

http://www.fabrikata.eu

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Смяна на текста captcha txt