Сдружение СИДУРО

Начало / Сдружение СИДУРО

Сдружение СИДУРО

Сдружение „Стратегии, идеи и дейности за устойчиво развитие на град Опака”
Сдружение “СИДУРО” e организация, учредена през 2007 г., целяща да мобилизира общественото мнение към проблемите в община Опака. Сдружението подкрепя и съдейства на младите хора да се обединяват в различни граждански структури и да участват активно в обществения живот на общината и насърчава развитието на доброволчеството като форма на гражданско участие. СИДУРО предоставя социални услуги за деца и семейства в риск и организира дейности за извънучилищни занимания на децата и младежите от общината. Мисията на сдружението е развитие на гражданското общество и подобряване качеството на живот чрез предоставяне на социални услуги.

Експертиза

Писане на стратегии (общински, областни или тематични)
Писане на проекти
Модериране на събития и процеси
Работа с местни общности
Информационни кампании
Умения за работа с доброволци
Умения за работа с млади хора

Сфера на дейност:

гражданско участие, здравеопазване, младежки дейности, младежки обмен, образование и образователни услуги, обучение, пряка демокрация, развитие на гражданското общество, социални дейности и интеграция, социално предприемачество

Представител:

Диана Якимова

Район за планиране:

Североизточен

Град:

Опака

Контакти:

Гр. Опака, обл. Търговище, ул.”България „ № 76 ет. 2

0898478412
0894682870

siduro@abv.bg
diana_yakimova@abv.bg

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Смяна на текста captcha txt