Сдружение „Свят без граници“ – Стара Загора

Начало / Сдружение „Свят без граници“ – Стара Загора

Сдружение „Свят без граници“ – Стара Загора

Визията на сдружение „Свят без граници“ е основана на схващането, че ромите трябва да бъдат овластена група, която има своето място и участва наравно с всички други социални групи в обществото.

Основните цели на организацията са:

1) Подпомагане и личностно изграждане и развитие на ромите като свободни личности, обогатяване на знанията на младите в областта на обществените науки, икономиката, хуманитарната и духовната област, държавното, стопанско управление и други области на науката, културата, образованието и изкуството.

2) Популяризиране на висшето и средно образование сред ромската етническа общност.

3) Овластяване на ромската общност чрез извеждането на ромите от положението на жертва и консуматорство.

4) Реализиране на практически програми и проекти за промяна на ромската общност и превръщането им в заинтересована и граждански активна страна, която знае пред какво я изправят гражданските й права и отговорности.

Експертиза

Представител:

Ганчо Илиев

Район за планиране:

Югоизточен

Град:

Стара Загора

Контакти:

Стара Загора, ул. Х. Д. Асенов № 96, ет. 3, ап. 13

878700511

veselrom@abv.bg

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Смяна на текста captcha txt