Сдружение „Център за образователни инициативи“

Начало / Сдружение „Център за образователни инициативи“

Сдружение „Център за образователни инициативи“

Сдружение „Център за образователни инициативи“
„Център за образователни инициативи“ е сдружение, учредено през 2003 г, посветило се на мисията да направи качественото образование достъпно от всяка точка, да повиши авторитета на Учителя и да превърне Училището в крайъгълния камък в изграждането на доверие между учители, ученици и родители. Основните цели на сдружението са да съдейства за повишаване качеството и ефективността на реформата в сферата на българското образование на гражданско и административно ниво и да подпомага развитието на образователните институции като предпоставка за устойчивостта на гражданското общество. Центърът разработва и осъществява различни инициативи, насърчаващи модернизацията на учебните програми, методологията на преподаване, училищното управление и оценяването на преподаването. Насърчава и улеснява сътрудничеството в областта на образованието и културата на локално, регионално и европейско ниво като провокира диалог и подкрепя партньорството между държавата, обществото, неправителствения сектор и училищната общност на всички нива.

Експертиза

Изготвяне на SWOT анализи в областта на средното образование
Европейски политики в областта на електронното обучение
Оценка на нуждите в областта на средното образование
Писане на проекти
Модериране на събития и процеси
Работа с местни общности
Информационни кампании
Работа с медиите
Умения за работа с млади хора

Сфера на дейност:

култура, младежки дейности, младежки обмен, образование и образователни услуги, обучение

Представител:

Цветан Цветански

Район за планиране:

Югозападен

Град:

София

Контакти:

София 1000, ул. Иван Вазов 24-26

0888062223

office@cei-bg.org

http://cei-bg.org/

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Смяна на текста captcha txt