Сдружение „Център за развитие на младежки дейности“

Начало / Сдружение „Център за развитие на младежки дейности“

Сдружение „Център за развитие на младежки дейности“

Сдружение „Център за развитие на младежки дейности” е организация с нестопанска цел, стремяща се да допринесе за стимулиране на активното участие на младите хора в социалния живот и за изграждането на устойчиво и ефективно гражданско общество в България. Организацията извършва дейност в областта на работата с млади хора, развива и утвърждава духовните ценности, гражданското общество, образованието, културата, спорта и младжеките дейности. Сдружението подпомага личностната реализация и изява на младите хора и социалната интеграция на младежи в неравностойно социално и културно положение.

Експертиза

Представител:

Николай Шербетов

Район за планиране:

Северен централен

Град:

Велико Търново

Контакти:

Велико Търново

niki_sherbetov@abv.bg

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Смяна на текста captcha txt