Сдружение „Знание“ – Ловеч

Начало / Сдружение „Знание“ – Ловеч

Сдружение „Знание“ – Ловеч

„Знание” – Ловеч е сдружение в обществена полза, учредено през 1994 и събиращо в себе си интелектуалци, преподаватели и специалисти, обединени около идеята за учене през целия живот. Мисията на сдружение “Знание” – Ловеч е утвърждаване на демократичните ценности в обществото и повишаване на човешкия потенциал чрез осигуряване на качествено и достъпно обучение, съчетано с националните традиции и европейските измерения за учене през целия живот.

Експертиза

Законодателство: Закон за професионалното обучение и образование
Писане на стратегии
Изготвяне на SWOT анализи в областта на образованието, младежките дейности, гражданското участие, местното развитие
Европейски политики
Оценка на нуждите в областта на образованието, младежките дейности, гражданското участие, местното развитие
Прилагане на различни методи за изследване (фокус групи, деск рисърч и пр.)
Разработване на програми за обучение, анализи на нуждите от обучение и други услуги в сферата на образованието
Писане на проекти
Модериране на събития и процеси
Работа с местни общности
Информационни кампании
Работа с медиите
Кампании за набиране на средства
Умения за работа с доброволци
Умения за работа с млади хора

Сфера на дейност:

гражданско участие, здравеопазване, икономика, култура, местно селско регионално развитие, младежки дейности, младежки обмен, образование и образователни услуги, обучение, пряка демокрация, развитие на гражданското общество, социални дейности и интеграция, социално предприемачество

Представител:

Ралица Попова

Район за планиране:

Северозападен

Град:

Ловеч

Контакти:

5500 Ловеч, ул. Търговска № 44

068 627952
0899 199996

znanielovech@znanielovech.org

http://www.znanielovech.org

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Смяна на текста captcha txt