Сдружение „Зона Ловеч“

Начало / Сдружение „Зона Ловеч“

Сдружение „Зона Ловеч“

Сдружение „Зона Ловеч”
„Зона Ловеч” е сдружение, учредено през 2009г., което цели да подобри качеството на живот на живущите в община Ловеч, като ги подпомага и защитава техните права и интереси. Сдружението съдейства на компетентните органи за подобряване инфраструктурата на населеното място и опазване на околната среда. Освен това се стреми към развитие на гражданското общество в България и създава на условия за демократизация на обществото ни. „Зона Ловеч” разработва и реализира програми, проекти и планове, свързани с подобряване на инфраструктурата на населеното място и опазване на околната среда и подкрепя на дейности, свързани с обучението, личностното развитие и гражданското участие на децата, младите хора и хората от третата възраст. Във фокуса на работа на сдружението са също семейното и общественото здраве и съвременното изкуство и култура.

Експертиза

Международни стандарти по качество, околна среда, здравословни и безопасни условия на труд
Психология
Мозъчна атака
Писане на проекти
Модериране на събития и процеси
Работа с местни общности - игри, беседи, лекции
Застъпнически кампании
Информационни кампании
Работа с медиите
Кампании за набиране на средства
Умения за работа с доброволци
Умения за работа с млади хора

Сфера на дейност:

гражданско участие, добро управление, екология, здравеопазване, икономика, култура, местно селско регионално развитие, младежки дейности, младежки обмен, опазване на околната среда, пряка демокрация, развитие на гражданското общество, развитие на общности, социални дейности и интеграция, социално предприемачество, централна и местна власт, читалища

Представител:

Валентин Вълев

Район за планиране:

Северозападен

Град:

Ловеч

Контакти:

Ловеч, ж.к. Здравец, бл. 208, вх. В, ет. 2, ап. 3

0888247790

zonalovech@abv.bg

http://zonalovech.blogspot.com/

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Смяна на текста captcha txt