СНЦ „Арсмузика“ – Шумен

Начало / СНЦ „Арсмузика“ – Шумен

СНЦ „Арсмузика“ – Шумен

Колегиум за камерна музика „АРСМУЗИКА ШУМЕН“

Работи за подобряване на условията за оптимална активност на младите хора съобразно техните интереси в областта на изкуството и културата:

  • подпомага процеса на включване на младите хора във формиране на местната културна политика и личностната им реализация;
  • развива гражданското образование у младите хора;
  • насочва и оптимизира професионалната подготовка и реализация на младежите чрез различни форми на обучение в свободното време;
  • противодейства на негативните социални явления: зависимости, насилие и др. и осигуряване правна защита;
  • развива доброволчеството сред младите хора;
  • съдейства за популяризиране на процеса на евроинтеграция на България сред младите хора.

Експертиза

Сфера на дейност:

Култура и изкуство; младежи; доброволчество

Представител:

Вангел Панов

Район за планиране:

Североизточен

Град:

Шумен

Контакти:

Шумен
ул."Иван Александър" №81

0893 718168

arsmusica@abv.bg

http://arsmusica.ngobg.info

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Смяна на текста captcha txt