СНЦ „Надежда за добро бъдеще“

Начало / СНЦ „Надежда за добро бъдеще“

СНЦ „Надежда за добро бъдеще“

Сдружение с нестопанска цел  „Надежда за добро бъдеще“ – Силистра:

– Партнира на органите на местните и държавни власти и обществени структури в област Силистра;

– Oсъществява контакти и сътрудничество с други национални, чуждестранни и международни организации; извършва общественополезна дейност за обединяване родителите и приятелите на лица с умствени и физически затруднения, включващо тяхното материално, психично и социално благополучие, като използва различни средства за развитие на потенциалните им възможности; разпространява знания и помага на родителите и близките им в грижите за тях;

– Насърчава реализирането на високи стандарти за диагностика, лечение, възпитание и обучение на лица с умствени и физически затруднения; предлага на държавните органи проекти за нормативни актове, осигуряващи правата на тези лица и следи за спазването на тези нормативни актове; дава консултации на родители и роднини на лица с умствени и физически затруднения по въпроси, свързани с отглеждане, възпитание, обучение и устройване на работа.

Експертиза

Представител:

Елена Велчева

Район за планиране:

Северен централен

Град:

Силистра

Контакти:

7500 Силистра, ул. Бенковски № 15

887694752

baliz_silistra@abv.bg

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Смяна на текста captcha txt