Център за култура и дебат „Червената къща“

Начало / Център за култура и дебат „Червената къща“

Център за култура и дебат „Червената къща“

От откриването си през 2004 г. Центърът за култура и дебат „Червената къща „Андрей Николов“ (чрез Фондация „Гъливер Клиринг Хауз“) се утвърди като дом на независимите артисти в България и място, в което свободно се обсъждат най-важните и актуални социални, политически и културни въпроси.

Центърът е първото пространство за публичен дебат и първото независимо пространство за изкуство, култура и социални практики в България. Намира се в бившия дом ателие на големия български скулптор от началото на XX-ти век Андрей Николов. Още с изграждането си през 1926-1928 къщата се превръща в средище на интелектуалци и млади творци, с които Андрей Николов обменя идеи и споделя ателиета си за работа. Днес сградата е паметник на културата от национално значение.

Мисията на центъра е да развива независимата сцена за изкуство, да дава тласък на гражданското участие и критичното мислене, и да помага за интеграцията на най-уязвимите групи в обществото със средствата на изкуството и психодрамата. За целта центърът организира събития и развива три основни програми – „Общество и политика“, „Изкуство и култура“ и „Социални практики и психодрама“.

През вратите на къщата ежегодно минават около 30 000 души с интерес към богатата ни програма от събития и с желание за среща с един по-нестандартен и смел поглед върху живота в страната. Така центърът дава възможност на публиката да се докосне до творчеството на двама големи автори от началото на 20-ти век – архитектът Иван Васильов и скулпторът Андрей Николов – и същевременно с това продължава неговия свободолюбив дух и желанието му къщата да продължи да бъде средище на творци и място за култура и обществена дейност.

Програми
Червената къща осъществява мисията си чрез програмите „Общество и политика“, „Изкуство и култура“ и Социални практики и психодрама


ОБ
ЩЕСТВО И ПОЛИТИКА

Публичните дебати на Червената къща са покана за автентичен и честен публичен диалог върху съвместния ни живот като граждани. Те поставят за обсъждане най-важните социални, политически и културни въпроси на нашето съвремие. Отворени са към многообразие от мнения, без страх от добре аргументирания спор, и са поднесени на език, който е едновременно точен, но и въздействащ и за неспециалисти.

Дебатите са отворени към разнообразие от говорители и групи в обществото. Особено се стремим да представим гласове, които трудно могат да бъдат чути другаде – например гласовете на младите хора, на жените, на малцинствата и др.

ИЗКУСТВО И КУЛТУРА

От самото си създаване Червената къща се утвърди като дом за независимите артисти в България. С поредици като „Дебюти на границата“, „Изкуство в безтегловност“ и „Контраплан“ центърът дава пространство за дебюти на артисти с нетрадиционни гледни точки.
Събитията на програма „Изкуство и култура“ са основната част от програмата на Червената къща и голяма част от тях търсят отговор на болезнени социални въпроси като: „За какво мечтаят бездомните хора в София?“, „От какво бягат бежанците?“ и „Каква е държавата, която искаме и сами създаваме?“. Така те работят в синхрон с програма „Общество и политика“ за постигането на по-добра осъзнатост за проблемите на обществото чрез форми на социално ангажираното изкуство като форум театъра (театър на потиснатите), документалния театър и етнодрамата, които изследват актуални теми, включително като въвличат публиката като коментатор, участник и съавтор.

СОЦИАЛНИ ПРАКТИКИ И ПСИХОДРАМА

Мисията на програма „Социални практики и психодрама“ е да помогне за интеграцията на най-уязвимите групи в обществото с помощта на изкуството и експресивните методи, както и да развие психодрамата, социометрията и груповата терапия и популяризира тяхното приложение в образованието, социалната работа, психологическото консултиране и организационното развитие.

Социални практики

Червената къща има основен принос в България за въвеждането и развитието на нов тип социална услуга за интеграция на хора в неравностойно положение в институциите. Това е психосоциалната подкрепа със средствата на изкуството (драма, рисуване, форум театър) и експресивните методи (социодрама, плейбек театър, психодрама). Те стимулират социалната адаптивност, самостоятелното мислене и способността за справяне с лични и социални проблеми.

 

 

Експертиза

Публичен дебат по най-важните социални, политически и културни въпроси на нашето съвремие.
Общество и политика
Култура и изкуство
Гражданско образование
Медийна и дигитална грамотност

Сфера на дейност:

гражданско участие, изкуство и култура, интеграция на малцинства, медийна и дигитална грамотност, обществен дебат

Представител:

Кристина Христова

Район за планиране:

София-град

Град:

София

Контакти:

ул. Любен Каравелов 15
София 1142

0899 817 659
02 988 8188

khristova@redhouse-sofia.org

http://redhouse-sofia.org

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Смяна на текста captcha txt